pracovné ponuky, informácie

Konštruktér

Tornaľa, Bánskobystrický kraj - Revúca, Bánskobystrický kraj - 2D a 3D modelovanie a prezentácie strojov, práca s CAD SW, komunikácia s vedúcim výroby, nutná znalosť čítania technickej dokumentácie, konštrukčné programy. Jednozmenný viac [...]

CNC operátor

Tornaľa, Bánskobystrický kraj – Revúca, Bánskobystrický kraj – výkon rôznorodých prác na obrábacích strojoch na základde programu, obsluha vŕtačky, elektrickej pásovej píly, obrábacích centier, nutná znalosť čítania technickej dokumentácie. viac [...]

CNC programátor

Tornaľa, Bánskobystrický kraj – Revúca, Bánskobystrický kraj – materiálne a technické zabezpečenie výroby pri opracovaní dielcov na výrobných strojoch,nutná znalosť čítania technickej dokumentácie, programovanie. Dvojzmenný pracovný viac [...]

Riaditeľ základnej školy

Revúca, Bánskobystrický kraj – Miesto práce: Ratková, okres Revúca 1, 98265, Typ pracovnej ponuky: , ; Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 21.11.2014 do 15.30 hod. viac [...]

Kontrolór strojárskej výroby

Tornaľa, Bánskobystrický kraj – Revúca, Bánskobystrický kraj – Vstupná kontrola materiálu a subdodávok; medzioperačná kontrola výrobných operácií meraním alebo vo zvarovni metódami NDT; výstupná kontrola vrátane povrchovej úpravy. viac [...]

riaditeľ základnej školy

Revúca, Bánskobystrický kraj – Náplň (druh) práce prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 21.11.2014 do 15.30 hod. na adresu zriaďovateľa v zalepenej obálke s označením “VK-riaditeľ ZŠ, Ratková 229 – Neotvárať” s viac [...]

Kontrolór strojárskej výroby

Tornaľa, Bánskobystrický kraj – Revúca, Bánskobystrický kraj – Miesto práce: Tornaľa, okres Revúca, Poštová 58, 98201, Typ pracovnej ponuky: , , , ; , , Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Vstupná kontrola materiálu viac [...]

Technológ

Tornaľa, Bánskobystrický kraj – Revúca, Bánskobystrický kraj – spracovanie technologických postupov výroby, spracovanie programov na CNC obrábacie centrá, nutná znalosť čítania technickej dokumentácie. Jednozmenný pracovný režim. Pracovný viac [...]

Riaditeľ základnej školy

Revúca, Bánskobystrický kraj – prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 21.11.2014 do 15.30 hod. na adresu zriaďovateľa v zalepenej obálke s označením “VK-riaditeľ ZŠ, Ratková 229 – Neotvárať” s uvedením odosielateľa, viac [...]

Lekár – psychiater

Tornaľa, Bánskobystrický kraj – Revúca, Bánskobystrický kraj – ordinácia v psychiatrickej ambulancii v DD a DDS. Jednozmenný pracovný režim. Pracovný čas: od 07:30 do 16:00. Druh pracovného pomeru hlavný pracovný pomer Ponúkaný plat viac [...]