pracovné ponuky, informácie

terénny sociálny pracovník

Revúca, Bánskobystrický kraj – terénny sociálny pracovník Ponúkaný plat: 812 € mesačne Názov spoločnosti: Obec Ratková Text inzerátu: Náplň práce: terenny socialny pracovník výberové konanie sa uskutoční 11.7.2019 o 9.00 hod na Obecnom rade Ratková osobne alebo písomne doručiť žiadosť na adresu Obecný úrad Ratková, 982 65 Ratková do 8.7.2019 na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí splĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu Kvalifikačné predpoklady: 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,2 alebo 2. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 pracoval na pozícii terénneho sociálneho pracovníka,3 alebo 3. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 … – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Sponzorované odkazy