pracovné ponuky, informácie

Vychovávateľ /ka ŠKD

Revúca, Bánskobystrický kraj – Vychovávateľ /ka ŠKD Názov spoločnosti: Základná škola Text inzerátu: Náplň práce: vychovávateľ/ka ŠKD Zoznam požadovaných dokladov: 1. Žiadosť o prijatie do zamestnania na úvedené kategóiiu zamestnanca 2. Profesijný životopis 3. Úradné osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom požadovanom vzdelaní 4. Súhlas so spracovaním osobých údajov Všetky potrebné doklady zašlite poštou alebo osobne do 31.7.2019 na riaditeľstvo školy. Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov. Kontaktovať zamestnávateľa:… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Sponzorované odkazy